Shaping pro pokročilé

Pro koho?

Určeno pro všechny, kteří chtějí svého psa zaměstnat, zlepšit si vzájemný vztah a hlavně se pobavit.


Co se dá na takových to hodinách shapingu cvičit?


Zjednodušeně řečeno, téměř cokoliv. Ale abych byla trochu konkrétnější:
-základní výchova
-triky/dogdancing
-příprava na zkoušky
-nosework (pachové práce)
-řešení problémového chování (strach, agresivita...)
-konkrétnímu problému (aport...)
-práce s klikrem/shaping (s tím se tedy setkáte i ve všech předcházejících bodech)

-treibball
 Samozřejmě lze kombinovat i více věcí najednou. (půl hodiny dogdancing, půl hodiny dělat poslušnost...).
Pokud nevíte, co z toho si vybrat, napište a společně něco vymyslíme!

Podmínky účasti:

Kurzy jsou otevřeny všem psům, nezávisle na plemeni, včetně kříženců.

Pes musí mít platné očkování.

Minimální věk psa jsou 3 měsíce, maximální věk není omezen (program lze přizpůsobit i psím seniorům či jinak pohybově znevýhodněným psům).

Horní ani spodní věková hranice psovoda není omezena, nicméně každý psovod musí mít dostatek fyzické síly, aby svého psa udržel na vodítku.

Každý psovod plně zodpovídá za svého psa. Účastníci mladší 18 let potřebují písemný souhlas rodičů.

Pes (ani psovod ;-) ) nesmí bezdůvodně napadat lidi ani jiná zvířata.

Každý psovod se smí zúčastnit jen s jedním psem.

Maximální počet psů v kurzu z důvodu zajištění individuálního přístupu omezen na čtyři.

Dotazy:

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte mě kontaktovat : kristyna.dostalkova@seznam.cz


přihláška SHAPING